รับเชื่อม ท่อ สปริงเกอล์ ดับเพลิง Fire Sprinkler รับเหมา รับย้ายหัว ติดตั้ง
   

Home

About

Products

Service

Contact

Map

- -

งานที่เรารับ บริการ มีดังนี้
1.) งาน ย้าย ติดตั้ง Fire Sprinkler สปริงเกอล์ ดับเพลิง ย้ายตำแหน่ง เพิ่มหัว อุด ตัด ยกระดับ เพิ่มเมน Block test blankปรับระดับหัว
2.) งาน ย้าย ติดตั้ง ท่อดักท์ ท่อลมแอร์ ท่อหุ้มฉนวน ไฟเบอร์ ปรับหัวจ่ายลม ออกแบบ คำนวณท่อลม งานห้างผ่านแน่นอน
3.) งาน ย้าย ติดตั้ง แอร์ ใหญ่ แอร์ห้างแอร์สำนักงานแอร์น้ำ เชื่อมท่อน้ำติดตั้งอุปกรณ์วาวล์หุ้มยางรับซ่อมท่อซ่อมแอร์
4.) ติดตั้ง แคทวอล์ค ตู้คอนโทรลแอร์ ติดตั้งถาดรองน้ำแอร์
5.) รับตัดต่อท่อ PPR รับเชื่อมท่อ PPR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tel : 087 497 5489 // Tel : 084 321 0757 // Tel : 02 050 0986 // Line ID : open2010
ช่าง ศุภชัย ( คุยกับช่างโดยตรง ได้งานตรงใจ และ ราคาตรงไม่ + เพิ่ม )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


งาน ย้าย หัวจ่ายลมแอร์ ขึ้นท่อลม ท่อดักท์ Duct ออกแบบการกระจายลม คำนวณท่อ ตามเสปก รับงานเสป็ก
งานที่ต้องตรวจสอบโดย วิศวกรเฉพาะทาง

งาน ย้าย แอร์ทาวเวอร์ Air Tower Air Factory Air AHU Air Water Cool Air น้ำยา Speed Type
ยกแอร์ แขวนแอร์ ย้ายแอร์ ซ่อมแอร์ ตรวจเช็กแอร์ ล้างแอร์ ล้างเบา ล้างหนัก ล้างฟิลเตอร์ ถอดโบว์เวอร์ ล้างโบว์เวอร์

เปิดบริการมานานกว่าหลายปี, เป็นผู้ให้บริการ ติดตั้ง แอร์ HVAC AHU FCU กลุ่มผลิตภัณฑ์ หัวจ่ายลมแอร์ Grill Diffusers
ท่ออากาศเฟลก Flex ท่อก๊าซ เชื้อเพลิง ปล่องไฟ และ ท่อควัน
มีความแม่นยำในการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะช่วยคุณได้ดีที่สุด
ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งของเรา์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นเลิศ
เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการผู้รับเหมา สำหรับงานของคุณ

 

 
   
     
   
     
     
     

The work we have been following.
1.) moved: Fire Sprinkler installation package Spring Hill Fire move enhancement increases the cutting block for Block test blank head alignment.
2.) + move and install air ducts Duct Duct Duct insulated fiber adjust the air supply duct design computational jobs through the course.
3.) The big air transport: air conditioner, air, water department office air. Welding Pipe Fitting rubber valve repair repairing air duct.
4.) Install the catwalk. Air Temperature Control Installing the tray, water, air
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -.
Tel: 087 497 5489 // Tel: 084 321 0757 // Tel: 02 050 0986 // Line ID: open2010.
Supachai technicians (with a technician directly to the job, and not the price + additional).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -.

And move the air supply air
Up Duct Duct Duct
Design of air distribution piping along the collar calculations.
Get as good a job to check by. Engineering Specialist

Air moves Tower Air Tower Air Factory Air AHU.
Air Water Cool Air Liquid Speed ​​Type.
Air Lift air suspension to check Air Conditioning Repair Air Cleaners.
Heavy wash light wash wash wash filters remove the Bow River Bow River.

Over the years, the industry leader in HVAC Air Conditioning Products segment offers extensive registration and grille diffusers,.
Flexible air duct type -B. All fuel vent gas chimneys and chimney liners.
All products are precision designed and tested to meet the most stringent standards to ensure that we will provide you with only the best.
Our strong reputation for product solutions that focus on performance and passion for excellence made products.
Our preferred choice of contractor for every job.


 

 

我们一直都在工作。
1)移动:喷水灭火系统的安装包春山消防移动增强增加了测试座空白头对齐切割块。
2)+移动和安装风管管道管道管道绝缘纤维通过课程调整送风风道设计计算工作。
3)大航空运输:空调,空气,水部门办公室的空气。焊接管件橡胶阀维修维修风道。
4)安装走秀。空气温度控制安装盘,水,空气
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 。 - - - - - - - - - - - - - - - - 。
联系电话:087 497 5489 //电话:084 321 0757 //电话:02 050 0986 //线ID:open2010。
素帕猜技师(直接技术人员的工作,而不是价格+附加)。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 。 - - - - - - - - - - - - - - - - 。

移动送风风
截至管道管道管
沿着领口计算空气输送管道的设计。
找好工作,检查通过。工程专家

空调移机塔空气塔空气厂空气AHU。
空气水冷空气液体速度型。
空气的空气悬挂,检查空调维修清洁剂。
重洗光洗洗洗涤过滤器去除川弓弓河。

多年来,在暖通空调产品细分行业的领导者提供广泛的登记和进气格栅风口,。
柔性风道式-B。所有燃料尾气烟囱和烟囱内衬。
所有的产品有精密设计和测试,以满足最严格的标准,以确保我们将为您提供只有最好的。
我们强大的声誉,产品解决方案,专注于性能和热情,追求卓越制造的产品。
我们的首选承包商每一项工作的选择。

 

 

ကျွန်တော်တို့ကအောက်ပါခဲ့ကြသည့်အလုပ်။
1. ) သို့ပြောင်းရွှေ့: မီးသတ်ရေပန်း installation ကိုအထုပ်နွေဟေးလ်မီးလောင်မှုပြောင်းရွှေ့တိုးမြှင့် Block ကိုစမ်းသပ်မှုအလွတ်ဦးခေါင်းကို alignment ကိုများအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုတိုးပွားစေပါသည်။
2. ) + ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်သင်တန်းကတဆင့်လေထုထောက်ပံ့ရေးပြွန်ဒီဇိုင်းကွန်ပျူတာအလုပ်အကိုင် adjust လေကြောင်းပြွန်ပိုက်လုံးပိုက်လုံးပိုက်လုံး insulator တွင်လည်းအမျှင်ဓာတ်ကိုထည့်သွင်း။
3. ) အကြီးတွေလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး: လေအေးပေးစက်, လေ, ရေဦးစီးဌာနရုံးလေထု။ လေထုပြွန်ပြုပြင်ဂဟေပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ရော်ဘာအဆို့ရှင်ပြုပြင်။
4. ) ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ install လုပ်ပါ။ Air ကိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေး ထိုဗန်း, ရေ, လေယာဉ်ကို Install လုပ်ခြင်း
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ။ - - - - - - - - - - - - - - - - ။
Tel: 087 497 5489 // လျ: 084 321 0757 // လျ: 02 050 0986 // လိုင်း ID: open2010 ။
(ကအလုပ်သို့တိုက်ရိုက်နည်းပညာရှင်မဟုတ်, စျေးနှုန်း + အပိုဆောင်းနှင့်အတူ) Supachai နည်းပညာရှင်။
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ။ - - - - - - - - - - - - - - - - ။

ထိုလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလေယာဉ်ရွှေ့
ပိုက်လုံးပိုက်လုံးပိုက်လုံး Up ကို
ထိုကော်လာတွက်ချက်မှုတစ်လျှောက်လေယာဉ်ဖြန့်ဖြူးပိုက်၏ဒီဇိုင်း။
အားဖွငျ့စစျဆေးဖို့အဖြစ်ကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုကိုရယူပါ။ အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်သူ

Air ကိုမျှော်စင် Air ကိုမျှော်စင် Air လေကြောင်းလိုင်းစက်ရုံ Air လေကြောင်းလိုင်း AHU လှုံ့ဆော်ပေး။
Air ကိုရေ Air ကိုအရည်မြန်နှုန်းအမျိုးအစား Cool ။
အဲယားကွန်း Air ကိုစက်ပြုပြင်ရေးစစျဆေးဖို့ Air ကိုကြွလေထုရပ်ဆိုင်းမှု။
မိုးသည်းထန်စွာလက်ဆေးအလင်းလက်ဆေးရေဆေးရေဆေးထားသော filters လေးကိုမြစ်လေးမြစ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။

နှစ်တွေ, HVAC အဲယားကွန်းကုန်ပစ္စည်းများအစိတ်အပိုင်းအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ကျယ်ပြန့်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ကင်ပျံ့ကမ်းလှမ်း ,.
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လေကြောင်းပြွန်အမျိုးအစား -B ။ အားလုံးလောင်စာပိတ်ဆို့ဓာတ်ငွေ့မီးခိုးခေါင်းတိုင်နှင့်ခေါင်းတိုင်သဘောထားပြင်းထန်။
အားလုံးထုတ်ကုန်သာအကောင်းဆုံးအဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်ဆိုတာသေချာမှအများဆုံးတင်းကြပ်စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးတိဖြစ်ကြသည်။
ထူးချွန်လုပ်ထုတ်ကုန်များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်ဂုဏ်သတင်း။
တိုင်းအလုပ်အဘို့အကန်ထရိုက်တာ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုမိုနှစ်သက်ရှေးခယျြမှု။

 

 

 

 

 

 

ការងារដែលយើងបានដូចខាងក្រោម។
1. ) បានផ្លាស់ប្តូរ: អគ្គីភ័យបាញ់ទឹកក្នុងកញ្ចប់ដំឡើង Spring Hill អគ្គីភ័យផ្លាស់ទីលើកកំពស់បង្កើនការធ្វើតេស្តកាប់ប្លុកប្លុកតម្រឹមក្បាលទទេ។
2) + + ការផ្លាស់ប្តូរនិងការដំឡើងបំពង់ខ្យល់បំពង់បំពង់បំពង់ជាតិសរសៃក្នុងការលៃតម្រូវការរចនារួចផុតបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់តាមរយៈការងារកុំព្យូទ័រដែលវគ្គនេះ។
3) ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសធំ: ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, ខ្យល់, ខ្យល់ការិយាល័យនាយកដ្ឋានទឹក។ ការផ្សារភ្ជាប់បំពង់កៅស៊ូសមជួសជុលសន្ទះបិទបើកបំពង់ខ្យល់ជួសជុល។
4) ដំឡើងដើរបង្ហាញម៉ូដ។ ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពខ្យល់ ការដំឡើងថាស, ទឹក, ខ្យល់
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ។ - - - - - - - - - - - - - - - - ។
ទូរស័ព្ទៈ 087 497 5489 // ទូរស័ព្ទ: 084 321 0757 // ទូរស័ព្ទ: 02 050 0986 // លេខសម្គាល់បន្ទាត់: open2010 ។
អ្នកបច្ចេកទេសលោក Supachai (ជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ទៅការងារហើយមិនមែនជាតម្លៃបូកបន្ថែម) ។
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ។ - - - - - - - - - - - - - - - - ។

ហើយផ្លាស់ទីផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ខ្យល់
ឡើងបំពង់បំពង់បំពង់
ការរចនានៃបំពង់ចែកចាយខ្យល់តាមបណ្តោយគណនាអាវនោះ។
ទទួលបានការល្អដូចជាការងារមួយដើម្បីពិនិត្យមើលដោយ។ ជំនាញវិស្វកម្ម

អ៊ែរផ្លាស់ទីថោវើអ៊ែរ Tower ដែលយន្តហោះ Air AHU រោងចក្រអ៊ែរ។
អ៊ែរទឹកត្រជាក់ខ្យល់រាវល្បឿនប្រភេទ។
ការព្យួរខ្យល់លើកអ៊ែរម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីពិនិត្យមើលជួសជុលអ្នកសម្អាតអ៊ែរ។
លាងលាងលាងធុនធ្ងន់តម្រងលាងពន្លឺយកតំបន់ Bow River តំបន់ Bow River ។

ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ, មេដឹកនាំឧស្សាហកម្មនេះនៅក្នុងផ្នែកផលិតផល HVAC ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានផ្តល់នូវការចុះបញ្ជីយ៉ាងទូលំទូលាយនិងមាន diffuse សំណាញ់ ,.
អាចបត់បែនបានប្រភេទបំពង់ខ្យល់ -B ។ ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់បញ្ចេញឧស្ម័ននិងផ្តោបំពង់ផ្សែងបំពង់ផ្សែង។
ផលិតផលទាំងអស់គឺមានភាពជាក់លាក់បានរចនាឡើងនិងសាកល្បងដើម្បីបំពេញតាមបទដ្ឋានតឹងរ៉ឹងបំផុតដើម្បីធានាថាយើងនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវអ្វីដែលល្អ។
កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងសម្រាប់ដំណោះស្រាយខ្លាំងផលិតផលដែលផ្តោតលើការសម្តែងនិងចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ឧត្តមភាពធ្វើឱ្យផលិតផល។
ជម្រើសពេញចិត្តរបស់យើងនៃការចុះកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការងារជារៀងរាល់។

 

 

우리는 다음 한 작품.
1) 이동 : 화재 스프링클러 설치 패키지 스프링 힐 화재 향상이 차단 테스트 빈 헤드 정렬을위한 절단 블록을 증가 이동합니다.
2) + 이동 및 덕트 덕트 덕트 덕트 절연 섬유가 코스를 통해 급기 덕트 설계 계산 작업을 조정 설치한다.
3) 큰 항공 운송 : 에어컨, 공기, 물 부서 사무실 공기. 공기 덕트를 수리 파이프 피팅 고무 밸브 수리 용접.
4) 좁은 통로를 설치합니다. 공기 온도 제어 트레이, 물, 공기 설치
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
전화 : 497 5489 087 // 전화 번호 : 084 321 0757 // 전화 : 050 0986 02 // 라인 ID : open2010.
(A 작업에 직접 기술자, 그리고 가격 + 추가)와 수파 기술자.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

그리고, 급기 공기 이동
최대 덕트 덕트 덕트
칼라 계산 따라 공기 분배 배관의 설계.
으로 확인하는 좋은 직업을 가져옵니다. 엔지니어링 전문가

공기 타워 공기 타워 공기 공장 에어 AHU 이동합니다.
공기 물은 공기 액체 속도 유형 쿨.
에어 리프트 에어 서스펜션은 에어컨 공기 청소기를 수리 확인합니다.
무거운 세척 빛 세척 세척 세척 필터는 활 강 보우 강을 제거합니다.

수년에 걸쳐, HVAC 에어컨 제품 부문에서 업계 리더 광범위한 등록 및 그릴 확산기를 제공 ,.
유연한 공기 덕트 형 -B. 모든 연료는 가스 굴뚝과 굴뚝 라이너 벤트.
모든 제품은 정밀 설계 및 우리가 최고의 단지를 제공 할 것을 보장하기 위해 가장 엄격한 기준을 충족하는 시험이다.
우수 만든 제품의 성능과 열정에 초점을 제품 솔루션에 대한 우리의 명성.
모든 작업에 대한 계약자의 우리의 선호하는 선택입니다.

 

 

Работа, которую мы следовали.
1.) передвинут: спринклерной установки пакета Spring Hill Пожар двигаться повышение увеличивает блок резки для тестового блока выравнивания заготовки головки.
2.) + перемещать и устанавливать воздуховоды Воздуховод Воздуховод Воздуховод изолированный волокна регулировки подачи воздуха конструкция трубопровода вычислительных рабочих мест за счет курса.
3.) Большой воздушный транспорт: кондиционер, воздух, вода Отдел обслуживания воздуха. Сварка труб Монтаж резиновый ремонт клапана ремонт воздуховод.
4.) Установите подиуму. Контроль температуры воздуха Установка лотка, вода, воздух
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -.
Телефон: 087 497 5489 // Тел: 084 321 0757 // Тел: 02 050 0986 // Строка ID: open2010.
Супачай техников (с техником непосредственно к работе, а не цена + дополнительный).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -.

И перемещать воздух для подачи воздуха
До Канальные Канальные Канальные
Проектирование трубопроводов распределения воздуха по расчетам воротничков.
Получите хорошую работу, чтобы проверить на. Инжиниринг специалист

Воздух движется башня Air Tower Air Factory воздуха AHU.
Воздух Вода холодный воздух жидкостного типа Speed.
Air Lift пневматическая подвеска проверить Кондиционер Ремонт воздухоочистителей.
Тяжелое мыть свет мыть мыть мыть фильтры удалить Bow River Bow River.

На протяжении многих лет лидером в сегменте HVAC Кондиционер Products предлагает широкий спектр регистрации и решетка диффузоры ,.
Гибкий воздуховод типа -B. Все топливо отходящий газ дымовых труб и дымоходов.
Вся продукция точности разработаны и прошли проверку на соответствие самым строгим стандартам, чтобы гарантировать, что мы предоставим Вам только самое лучшее.
Наша сильная репутация решений и продуктов, ориентированных на производительность и стремление к совершенству сделал продукции.
Наш предпочтительный выбор подрядчика для каждого задания.

 

 

私たちは、次のされている作業。
1.)移動:火災スプリンクラーのインストールパッケージスプリングヒル火災移動増強はブロックテストブランクヘッドの位置合わせのための切断ブロックを増加させます。
2.)+移動してコースを給気ダクト設計計算ジョブを調整する空気ダクトダクトダクトダクトの絶縁繊維をインストールします。
3.)ビッグ航空輸送:エアコン、空気、水部門のオフィスの空気。空気ダクトの補修溶接パイプ継手ゴム弁の修復。
4.)キャットウォークをインストールします。空気温度制御トレイ、水、空気のインストール
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 。 - - - - - - - - - - - - - - - - 。
電話:087 497 5489 //電話:084 321 0757 //電話:02 050 0986 //ラインID:open2010。
(仕事に直接技術者ではなく、価格+追加で)スパチャイ技術。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 。 - - - - - - - - - - - - - - - - 。

空気供給空気を移動させます
ダクトダクトダクトアップ
襟の計算に沿って空気分配配管の設計。
によって確認する良い仕事を取得します。エンジニアリングスペシャリスト

空気はタワーエアタワーエア工場エアAHUを移動します。
エア・ウォーターは、エアリキッドスピードタイプクール。
エアコンは、空気清浄機を修復チェックするエアリフトエアサスペンション。
ヘビーウォッシュライトウォッシュウォッシュウォッシュフィルターはボウ川ボウ川を削除します。

長年にわたり、HVACエアコンプロダクツ部門の業界リーダーは、広範囲の登録やグリルディフューザーを提供しています、。
柔軟な空気ダクトタイプ-B。すべての燃料排気ガスの煙突、煙突ライナー。
すべての製品は、我々は唯一の最高を提供しますことを確実にするために、最も厳格な基準を満たすように設計され、テストの精度です。
優秀作られた製品の性能と情熱に焦点を当て、製品・ソリューションのための当社の強力な評判。
すべてのジョブのための契約者の私達の好ましい選択。

 
   

ການເຮັດວຽກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
1) ໄດ້ຍ້າຍ: ຊຸດການຕິດຕັ້ງໄຟ Sprinkler Spring Hill ໄຟຍ້າຍການປັບປຸງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຕັດຕັນສໍາລັບການທົດສອບ Block ຕໍາແຫນ່ງຫົວບໍ່.
2) + ການເຄື່ອນໄຫວແລະຕິດຕັ້ງທໍ່ອາກາດທໍ່ທໍ່ທໍ່ເສັ້ນໄຍ insulated ປັບອາກາດການອອກແບບທໍ່ວຽກຄອມພິວເຕີໂດຍຜ່ານການວິຊາການ.
3) ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດຂະຫນາດໃຫຍ່: ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ທາງອາກາດ, ທາງອາກາດນ້ໍາພະແນກຫ້ອງການ. ການເຊື່ອມໂລຫະທໍ່ຢາງພາລາ Fitting ການສ້ອມແປງປ່ຽງສ້ອມແປງທໍ່ອາກາດ.
4) ການຕິດຕັ້ງ catwalk ໄດ້. ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມິອາກາດ ການຕິດຕັ້ງ tray, ນ້ໍາ, ທາງອາກາດ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -.
Tel: 087 497 5489 // Tel: 084 321 0757 // Tel: 02 050 0986 // Line ID: open2010.
ນັກວິຊາການ Supachai (ມີ technician ໂດຍກົງກັບວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້, ແລະບໍ່ໄດ້ລາຄາ + ເພີ່ມເຕີມ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -.

ແລະຍ້າຍອາກາດການສະຫນອງອາກາດ
Up ທໍ່ທໍ່ທໍ່
ການອອກແບບຂອງທໍ່ການແຜ່ກະຈາຍອາກາດພ້ອມການຄິດໄລ່ຄໍໄດ້.
ໄດ້ຮັບເປັນທີ່ດີວຽກເຮັດງານທໍາການກວດສອບໂດຍ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາ

ອາກາດຍ້າຍ Tower Air Tower ໂຮງງານຜະລິດອາກາດອາກາດ AHU.
ອາກາດນ້ໍາເຢັນອາກາດນ້ໍາປະເພດຄວາມໄວ.
ອາກາດ Lift suspension ອາກາດເພື່ອກວດກາເບິ່ງເຄື່ອງປັບອາກາດການສ້ອມແປງເຮັດຄວາມສະອາດອາກາດ.
ຜ້າຟິນເຕີລ້າງການລ້າງແສງສະຫວ່າງເອົາ Bow ນ້ໍາ Bow ນ້ໍາ.

ໃນໄລຍະປີ, ການຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາໃນຕອນ HVAC ເຄື່ອງປັບອາກາດຜະລິດຕະພັນບໍລິການຈົດທະບຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະການເຜີຍແພ່ປີ້ງ ,.
ການປ່ຽນແປງທໍ່ອາກາດປະເພດ -B. ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທັງຫມົດລະບາຍ chimneys ອາຍແກັສແລະ liners chimney.
ຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດແມ່ນຈະອອກແບບແລະການທົດສອບເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະສະຫນອງທ່ານທີ່ມີພຽງແຕ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິນຄ້າທີ່ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດແລະ passion ສໍາລັບການທີ່ດີເລີດເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ.
ທາງເລືອກທີ່ແນະນໍາຂອງພວກເຮົາຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາສໍາລັບວຽກເຮັດງານທໍາທຸກ.